[origo]
Nyomtatás

A Komment.hu céljai
2008. december 16., kedd, 15:30


Az [origo] 2008 telén indította el Komment.hu nevű véleményszájtját. Célunk, hogy szerzőinkkel és olvasóinkkal - akik természetesen hozzá is szólhatnak a megjelenő írásokhoz - valami olyasmit hozzunk létre, aminek több értelme van a mai magyar médiában létező publicisztikai rovatoknál.


Véleménycikkeket akarunk. A "vélemény" szót pedig abban az értelemben használjuk, amiben az nem pusztán egy adott konfliktus egyik vagy másik szereplője melletti rokonszenvnyilvánítást jelenti, s nem is a szerzőt ért valamely apró bosszúságból kozmikus tanulság levonását. Olyan cikkeket akarunk, amelyek nem csak azoknak szólnak, akik a szerzővel eleve azonos álláspontot képviselnek. Olyanokat, amelyeknek nem célja sem a drukkerek hergelése, sem az ellendrukkerek provokálása.

Olyan cikkeket akarunk, amelyekben a véleményt érvek támasztják alá, az érveket pedig tények. Olyanokat, amelyeket az is megért, aki nem szakértője a témának. Nem akarunk áthallásokat, bennfentes utalásokat, hívószavakat, kódokat. Nem akarunk egydimenziós gondolatokat, melyek csak egyetlen - két párt között meghúzott - egyenes valamely pontjához rendelhetőek. Világosságot akarunk, értelmes magyarázatokat és persze szellemességet, jó stílust is, mert anélkül a legokosabb eszmefuttatás sem élvezhető.

Nem elsősorban reagálni akarunk, főleg nem elsősorban a parlamenti politika napirendjére. Azt várjuk szerzőinktől, hogy gondoljanak végig még végiggondolatlan dolgokat, vegyenek észre feltáratlan jelenségeket, trendeket, ismertessenek meg szélesebb közönséggel figyelemre méltó, de másként reflektorfénybe nem kerülő ideákat.

Ezer és egy dolog történik minden nap a világon, ami odafigyelést, elemzést, értékelést érdemel, a magyarországi közbeszéd túl nagy részben foglalkozik mégis lerágott gumicsontokkal. Közben egyre többen, gyakrabban és hangosabban mondják, hogy Magyarország válságban van, s bár ahhoz, hogy ezzel egyetértsünk, előbb pontosan definiálnunk kellene, hogy mit is értünk válságon, abban mi is egészen biztosak vagyunk: itt sok minden nagyon nincsen rendben. Sőt, ami ennél is hervasztóbb, nem is látszik javulni.

A közjóról számos homályosabban vagy alaposabban körülírt elképzelés van forgalomban. A "jogbiztonság", a "szolidaritás", a "vállalkozás szabadsága", a "békés mindennapok" nagyjából közös céloknak tűnnek, de már a szavakon sem ugyanazt érti két találomra kiválasztott magyar ember, a célokhoz vezető kívánatos utakról pedig végképp és vadul eltérő elképzelések vannak forgalomban. Éppen ezért nem adhatjuk fel azt az igényt, hogy a bajok okairól és természetéről, a közjót szolgáló célokról higgadt, értelmes eszmecsere legyen folytatható.

Tudjuk, hogy a közjó nem egy és nem oszthatatlan, sőt, hogy alapvetően elvont fogalom, olyan idea, amit csak megközelíteni lehet, elérni értelemszerűen lehetetlen. Olyan véleménycikkeket akarunk, amelyek - akármilyen kis mértékben - közelebb viszik az országot ahhoz, hogy babonák, népbutítás és alantas ösztönök helyett tiszta, végiggondolt gondolatok irányítsák.